Ingen registrering behövs för textprogrammet WriteURL
Skriv direkt på webben - andra kan också skriva i texten när de fått adressen
Formatera - typsnitt, färg, storlek etc
Lägg till bild - klicka på gröna pilen och lägg in URL till bild med bredd, höjd och namn
Färdigt! Välj Share och Publicera och bestäm vem/vilka som kan samarbeta i texten.
OBS! Spara både redigeringslänken och den publicerade länken, så att du kan komma tillbaka!