Откриването на фирма далеч не е толкова сложна задача, колкото изглежда в началото. Ако не желаете да се възползвате от счетоводни услуги за тази цел, можете и сами да се справите с напътствията, които са изцяло на ваше разположение в интернет. Това обаче е поемане неоправдано голям риск, тъй като с откриването на фирмата се поставят основите на вашия бъдещ бизнес.  

Процедурата по регистрация на нова фирма в НАП, извършена от счетоводител, ще ви спести много време и ще ви подсигури в изрядността на предоставената документация.
Само за няколко минути регистрацията на фирма вече е факт с Profirms
В днешния дистанционен свят, където всичко може да се осъществи посредством телефон и компютър, заявката за регистрация на фирма не прави изключение. Profirms е изцяло на ваше разположение както онлайн, така и на телефоните, посочени в сайта, което позволява на компанията да предложи услугите си на хора от цялата страна. За регистрации на фирми в София екипът в офиса в столицата ви очаква в удобно за вас време;
С предварително изготвените от нас документи, единствената задача, която имате при регистрация на ООД, ЕООД или ЕТ, е да посетите нотариус за подписване на документите, да откриете набирателна сметка за капитала и да платите държавната такса;
Готовият комплект от документи се връща след това към Profirms - лично в офис или сканирани по имейл. От тук екипът изцяло поема отговорността за подаването им в Агенцията по вписванията и до 2-3 дни имате фирма, регистрирана в Търговския регистър.

Гореописаната процедура е стандартна. В Profirms можете да се възползвате и от експресна регистрация на фирма, като документите се обработват още в рамките на деня. В случай на нужда, нашите специалисти са насреща да ви предложат възможно най-кратки срокове.
Откриване на ЕООД, учредяване на ООД, регистрация на ЕТ - никога не било по-лесно
ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) - собственикът носи отговорност до размера на капитала, чиято минимална стойност е 2 лв. От това следва изводът, че кредиторите не могат да посегнат на личното имущество на търговеца;
ООД (дружество с ограничена отговорност) - основната разлика с ЕООД е в броя на хората, които притежават капитала. При ООД учредителите са минимум двама, като няма изискване да имат равни капиталови вложения;
ЕТ (едноличен търговец) - придава се качеството “търговец” на конкретно ФЛ, което му позволява да извършва търговска дейност, от което следва, че субектът отговаря с цялото си имущество.

За избора на юридическа форма, Profirms е на ваше разположение!

Екипът на Profirms е изграден от специалисти с дългогодишен опит в сферата на регистрацията на фирми. Основната им мисия е не просто да поставят юридическите основи на ЕООД, ООД или ЕТ, а да създадат сигурност на вашата дейност занапред.

Благодарение на високите познания на всеки от юристите и качествената услуга, която те предлагат, вие си гарантирате безпроблемна процедура и летящ старт в новото начинание.