αθεοσύνη

Η υποτιθέμενη υπεροχή της προσωποσύνης
(προσυμπαντικός θεός-πρόσωπο)
έναντι των φυσικών μηχανισμών (φυσική),
δεν ακυρώνει την μεταλογική ανάλυση
της θεϊστικής συμπαντομηχανικής.

Μεταλογικά και μερολογικά,
η δήθεν επικράτηση της προσωποσύνης,
οδηγεί σε λιγότερο εδραία συστατικά
(πχ προσωπικές μνήμες, θέλω κτλ)
συγκριτικά με την αποδεδειγμένη
πιθανοτική αλληλεπίδραση πεδίων
τα οποία μελετώνται φυσικά.

μελέτησε:
personhood, physics, field theory, metalogic, mereology

Ο θεός και η ψυχή όντας φορείς πληφορορίας,
δεν αποτελούν φιλοσοφικά απλά.

μελέτησε: simple in philosophy