ALGEMENE VOORWAARDEN FC HYENA 
Return Policy 
Eenmaal gekochte kaartjes kunnen niet worden gerestitueerd. Zijn de gekochte toegangsbewijzen gekocht voor een bepaalde datum en/of tijdens een bepaalde (tijds-) periode kunnen deze niet worden verplaatst, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen en vermeld op de kaarten en/of tijdens het aankoopproces.  
Privacy Policy 
Wanneer u online toegangskaarten wilt aanschaffen vragen we u om persoonsgegevens te vertrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen leveren, denk daarbij aan het toesturen van de kaarten op uw e-mailadres en het opmaken van de factuur. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. 
Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten.