νευροεπιστημονική φυσιοκρατία - νευροεπιστημονικός φυσισμός

Οι αβρααμικοί θεϊστές ισχυρίζονται ότι θα σκέφτονται χωρίς εγκέφαλο μετά θάνατον. Τα άυλο δεν διαφοροποιείται από το τίποτα. Οι αιρετικοί Εβραίοι = χριστιανοί ορθόδοξοι δεν έχουν καμία θεωρία επί αυτού. Το τίποτα δεν επιμερίζεται, δεν αποδίδεται και δεν μπορεί να εκφραστεί ως διαφορετικές καταστάσεις, άρα δεν μπορεί να καταγράψει πληροφορία, ούτε να εκπροσωπήσει ιδεατά όργανα νόησης κι ενσυναίσθησης. Η νευροεπιστήμη έχει αποδείξει ότι η νόηση και η βιωματικότητα είναι αποτέλεσμα της βιοχημικής δράσης του εγκεφάλου, και κακώσεις σε υποπεριοχές του εγκεφάλου, προξενούν τις αντίστοιχες με την αρχική τους λειτουργία ανικανότητες, ενίοτε μεταβάλοντας την ηθική κρίση αλλά και τον χαρακτήρα του ατόμου (βλέπε χωριστά: 1. Phineas Gage, 2. The Source of Consciousness - Mark Solms - The Royal Institution - YouTube). Ακόμα κι αν απορριφθεί ο βιολογικός εγκέφαλος ως το κέντρο νόησης, επεξεργασίας ερεθισμάτων και βιωματικής αφομοίωσης, ο ιδεατός νους δεν μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες της θεωρίας πληροφορίας. Οτιδήποτε υπαρκτό είναι διαδικαστικό και αποτελεί εκδήλωση της σχέσης αιτίου και αιτιατού μέσα από συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά κι επιστημονικά και όχι με ρητορικά τεχνάσματα τσαρλατάνων.